Tin mới
16:43
15:51
20:02
09:58
21:23
21:09
22:02
19:19
19:13
19:04
18:50
21:38
21:49
20:23
20:07
22:57
21:49
16:15
15:34
21:45
06:50
14:16
13:00
12:03
11:12
17:40
16:55

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất

Năm 2020, Công ty Cổ phần Đại Nam đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh Bình Dương. Số liệu từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho thấy từ năm 2014 đến 2020, tổng nguồn thu từ đất tại tỉnh Bình Dương đã tăng từ 1.652 tỷ đồng lên 8.078 tỷ, gấp […]