Tin mới
19:36
16:43
15:51
20:02
09:58
21:23
21:09
22:02
19:19
19:13
19:04
18:50
21:38
21:49
20:23
20:07
22:57
21:49
16:15
15:34
21:45
06:50
14:16
13:00
12:03
11:12
17:40
16:55

Omotenashi - Bí quyết then chốt cho sự thành công của các doanh nghiệp Nhật

Omotenashi – Bí quyết then chốt cho sự thành công của các doanh nghiệp Nhật

Bên cạnh sự chăm chỉ, cần cù và không ngừng học hỏi đáng quý, nghệ thuật chăm sóc khách hàng – Omotenashi chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản