Tin mới
19:36
16:43
15:51
20:02
09:58
21:23
21:09
22:02
19:19
19:13
19:04
18:50
21:38
21:49
20:23
20:07
22:57
21:49
16:15
15:34
21:45
06:50
14:16
13:00
12:03
11:12
17:40
16:55

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ giảm 30% tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp

Để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, Bộ Tài chính cũng cho biết đang kiến nghị Chính phủ giảm tiếp 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho doanh nghiệp.

Góp ý cho đề xuất của Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng đây là giải pháp cần thiết, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

So với Quyết định số 22/2020 của Thủ tướng về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thì dự thảo lần này đã điều chỉnh một số quy định theo hướng hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho các đối tượng được thụ hưởng. Tuy nhiên, để các chính sách hỗ trợ của nhà nước được thực sự hiệu quả, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số điểm như mức giảm tiền thuê đất, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thời hạn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

So với Quyết định 22 thì mức giảm tiền thuê đất phải nộp đã tăng lên đáng kể từ 15% lên 30%. Tuy nhiên, VCCI kiến nghị đưa mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

Cụ thể, ngoài chính sách tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp, ba nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam gồm:

– Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế;

– Giảm 30% mức thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 như du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình, thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác…;

– Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (02 năm ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019 va 2020.

Theo dự tính, việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, VCCI đã tiến hành khảo sát gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của VN về những tác động của dịch Covid-19. ‘

Kết quả khảo sát cho thấy các ngành như bất động sản (BĐS), khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao bởi dịch bệnh Covid-19 ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thụ hưởng của chính sách giảm thuế này. 

Các doanh nghiệp tiếp tục được đề xuất giảm nhiều loại thuế để vượt qua khó khăn do COVID-19.

So với Quyết định 22 thì mức giảm tiền thuê đất phải nộp đã tăng lên đáng kể từ 15% lên 30%. Tuy nhiên, VCCI kiến nghị đưa mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

“Nếu xét về tác động tới giảm ngân sách nhà nước, thì số tiền giảm này dao động khoảng hơn 1.000 tỉ đồng. Trong khi đó, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu mức giảm là 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 thì số tiền thuê đất dự kiến giảm khoảng 700 tỷ đồng. Đây không phải là mức giảm đáng kể nếu so sánh với kịch bản sẽ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm theo Nghị quyết của Quốc hội là ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 vượt khoảng 42.000 – 72.000 tỷ đồng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021”, văn bản nêu.

TS Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, ủng hộ các chính sách giảm chi phí nói chung cho doanh nghiệp, trong đó có chính sách giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp do Bộ Tài chính đề xuất. Nhưng theo ông, cũng như quy định trong năm 2020, các đối tượng được giảm ở đây là những doanh nghiệp trực tiếp thuê đất của nhà nước. Đó là các công ty phát triển hạ tầng như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Trong khi đó, quy định không ràng buộc các doanh nghiệp phát triển hạ tầng phải giảm giá cho những doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp làm nhà xưởng, nhà máy sẽ là một bất cập. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thuê đất tư nhân cho nhiều hoạt động khác hiện cũng gặp khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được giảm của chính sách này.

Vì vậy, TS Phạm Thế Anh đề xuất nên xem xét để có chính sách miễn giảm tương ứng cho các doanh nghiệp để tạo sự công bằng. Ví dụ có thể quy định thêm ràng buộc các công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất phải giảm tiền thuê đất theo mức tương ứng cho các doanh nghiệp thuê lại đất ở các khu vực này. Đồng thời có thể xem xét giảm thuế sử dụng đất tương đương cho các doanh nghiệp khác.